سنگ مرمریت خوبسنگان

سنگ مرمریت خوبسنگان دارای زمینه ای روشن با نوارهایی به رنگ قرمز، قهوه ای، نارنجی است که در سطح آن پراکنده شده اند. هرچقدر این نوار ها کمرنگ تر باشند، رنگ سنگ، یکدست تر می باشد. سنگ مرمریت خوبسنگان از ساب پذیری خوبی برخوردار است و مقاومت فشاری بالایی هم دارد. از این سنگ در سنگفرش واحد های مسکونی، اداری و تجاری، دیواره های راه پله، پارکینگ و راهروها، سنگ پله استفاده می شود. سنگ مرمریت خوبسنگان از معادن خور و بیابانک استان اصفهان استخراج می شود. 

ملل سنگ تا انتها با شماست